Vloga sodobnega sokolarstva/Role of modern falconry

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed(SZS) se je pridružila Mednarodni zvezi za sokolarstvo (IAF) v projektu zaščite poljske jerebice v njenem naravnem okolju. Cilj je reintegracija poljske jerebice v njenem naravnem habitatu na čimveč lovnih površinah. 

Pred nekaj leti, se je pojavila potreba po natančnejšem ugotavljanju pomladanske številčnosti te vrste v lovišču. Ugotovitve profesionalnega osebja, da je v določenem letu pomladanska številčnost poljske jerebice majhna, zadovoljiva, ali velika so bile preveč posplošene in premalo natančne. Podobno kot se je zgodilo z  nekaterimi drugimi vrstami, se  je tudi poljski jerebici obetala pasivna zaščita, ki pa najpogosteje ne prinese pozitivnih učinkov ogroženi vrsti. Navedeno je bilo razlog, da so v letu 2015 pričeli izvajati monitoring pomladanske številčnosti poljske jerebice. 

It is our Wish that despite favorable naturall habitat and  possibility of breeding we maintain large number of Partridge population in wide arias all across the hunting ground. Because only pasive protection of flocks an evaluation given from profesional hunters in scale from small, adequate and large birt polulation is no accoret enought, LPN Fazan started monitoring number of Partridges in spring 2015.

Člani Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (v nadaljevanju SZS), smo v soboto 08.04.2017 sodelovali pri ugotavljanju pomladanske številčnosti poljske jerebice v Lovišču s posebnim namenom Fazan Beltinci (v nadaljevanju LPN Fazan).

 

Slovenian Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey ( SZS) happily joind International  Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF) in their efforts to protect the Partrige and their natural environment. On this occasion the Falkners joind organised Partrige monitorin in the State hunting reserve with a special purpose LPN Fazan. The monitoring was carried out an April 8, with the purpose  to determine the number of the Partrige in a certain part of the  hunting ground.