Metoda raziskovanja/Survey Method

Sama infrastruktura krajine omogoča sistematsko postavitev točk iz katerih se posluša oglašanje, večina poljskih poti je namreč vzporednih z medsebojno razdaljo 200m-300m. Na karti predela lovišča so bile izrisane posamezne trase z točkami, na katerih smo poslušali oglašanje. Glede na dosedanje izkušnje in v izogib morebitnemu podvajanju štetja parčkov so bile trase in točke poslušanja  medsebojno oddaljene 600 m . Po dosedanjih izkušnjah osebja lovišča je namreč v ugodnih pogojih možno slišati oglašanje jerebic tudi na razdalji preko 200 m. Na ocenjenih 1.600 ha površine je bilo določeno 19 rut z dvema, ali tremi točkami poslušanja. Preštevanja se je udeležilo 14 članov Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, pomagali pa so tudi 4 zaposleni v lovišču. Preštevanje smo  pričeli na vseh rutah ob 19:40 , na posameznih točkah smo poslušali 5 minut.

Monitoring is carried out on selected routes. These routes have marked points of listening that lie 300 meters apart from one another. On route has 2-4 listening points. Because hunting ground is mostly farmland, the field routes are systematically divided apart and 300 meters. Therefore planning of the monitoring is not difficult. Professional hunters have also taken into account their own experience from previous years of monitoring. According to their estimates advertising calls of the Grey Partridge male can be heard at a distance over 200 meters. In order to avoid duplication of counted calls the routes were planned 600 meters apart from one another. For simultaneous monitoring on large hunting ground many experienced hunters and falconers are needed. 

 

 

Metoda ugotavljanja pomladanske številčnosti, ki jo v lovišču uporabljajo temelji na metodi   opisani v prispevku  Rezultati spremljajoče študije za verifikacijo ugotavljanja populacijske številčnosti poljske jerebice  (prof.Dr.Dr. habil K. Pohlmeyer z sodelavci ; december 2000 ) iz Veterinarske visoke šole iz Hanovra. Teritorialno oglašanje parčkov jerebic, ki se v aprilu prične 20 minut po sončnem zahodu in traja 45- 60 minut, lahko namreč uporabimo za ugotavljanje števila parčkov jerebic na določenem področju. Predpostavlja se, da je vsako oglašanje znak prisotnosti teritorialnega parčka jerebic, čeprav je možno, da se oglaša tudi samček, ki ni v paru. Glede na slišnost jerebičjega oglašanja morajo biti posamezne točke medsebojno oddaljene najmanj 400 m. Morebitne možnosti podvajanja štetja se na evidenčnem listu beležijo posebej.      

 

In this counting method we use advertising calls of the Grey Partridge male given by day and by night. The calls begin in April, 20 minutes after sunset and last 45 – 60 minutes. It is assumed that one call represents one pair, but it is also possible that the call is made from males without female. The area in which monitoring is carried out is always the same and it covers areas where hunting an falconry is allowed as well as areas where hunting is not permitted.