Področje raziskovanja/Survey Area

LPN Fazan, je eno izmed lovišč v sestavi Zavoda za gozdove Slovenije(v nadaljevanju ZGS). Je tipično nižinsko lovišče, v Panonski nižini severovzhodnega dela Slovenije in obsega 14.005 ha lovne površine. Del površin v lovišču je poplavni log ob reki Muri in v bližini Velike Polane, drugi del pa je kmetijska krajina z delno ohranjeno razdrobljenostjo kmetijskih površin, na katerih prevladuje pridelava pšenice, ječmena, žita, oljne repice in koruze. Na predelih, kjer  je delno ohranjena drobno mozaična struktura kmetijske krajine, so tudi ugodni pogoji za preživetje poljske jerebice, fazana in poljskega zajca. Zaradi razmeroma velikega deleža ozimnih žit, ki predstavljajo v zimskih mesecih glavni vir prehrane poljske jerebice in razmeroma malo snežnih padavin zimsko krmljenje jerebic ni potrebno. Izjemoma se v zimah z debelejšo snežno odejo posameznim kitam odmetava sneg iz površin z ozimnimi žiti.

V lovišču je devet stalno zaposlenih delavcev in se kot vsa ostala lovišča v sestavi ZGS vzdržuje izključno iz lastnih prihodkov, ki nastajajo tudi z prodajo lovov na malo divjad. V vzrejališču, ki deluje v sestavi LPN Fazan vzrejajo fazana, poljsko jerebico in raco mlakarico, del vzrejene divjadi dodajajo tudi v lastno lovišče.

 

LPN Fazan is a State hunting reserve with a special purpose governd by Slovenian forest service. The hunting ground is located in the northeastern Slovenia and is part of the  Pannonian Basin or Carpathian Basin in Central Europe. The Reserve covers over 14.000 hectares of land on both sides of the river Mura. One part of the hunting ground is forest and river flood area with swamps. Another part of the hunting grounds contains the agricultural landscape. 

 

Some parts of the agricultural landscape still contain mosaic structured farmland with small fields, hedgerow and patches of grassland.  Farmers on these fields mostly grow Wheat, Barley, Oilseed rape and Maize. Cultivated land with large quantity of grain and green crops, bush for cover and little snowfall provide good habitat for Partridge, Pheasant and Hare.  Winter feeding of the Partridges in these areas is not necessary. Exceptionally in the winters with a thick snow layer the Hunters clear the snow from fields with winter grains close to flocks.

 

The State hunting reserve LPN Fazan is also engaged in breeding of the Pheasant, Partridge and Mallard. Raised Partridges and Ducks are released in the hunting ground. In recent years LPN Fazan released 2800 Partridges per year. Raised Partridges are systematically released from August to November. Because wild Partridges behave very territorial raised Partridges ar not released before late summer. 

 

V povprečju, je bilo v zadnjih petih letih vloženo 2800 kosov poljskih jerebic letno, odstreljeno pa 1440 jerebic letno. Vlaganje poljske jerebice poteka od avgusta do novembra. Zaradi značilnega teritorialnega  obnašanja  jerebic v obdobju parjenja v pomladanskih mesecih jerebice v lovišče ne dodajajo. Lovi na jerebice potekajo v obdobju od 01. 09. do 15.11. samo na določenih območjih, izven teh predelov se lova na poljsko jerebico ne izvaja. Del jerebic, ki se dodajajo v lovišče se tako razširi na sosednje predele in se naslednje leto uspešno vključi v naravno reprodukcijo.

 

 

Because State hunting reserves are financed solely from their own income, they must also offer small game hunting. The number of hunted Partridges is 1440 per year. Hunting is permitted from 1. September to 15. November on the certain areas of the hunting ground.  On large regions hunting and falconry is not permitted. Due to these measures, raised Partridges can disperse to protected areas and successfully integrate in the natural reproductive circle next year.